slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

W zakładce "Przetargi" opublikowana została treść ogłoszenia o Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami (link do ogłoszenia)