slide

wodomierz

cmentarz

gmina

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Skarlin, sieć - Szkoła Podstawowa i Hydrofornia: wrzesień 2017 r.

Wyniki badań wody

Wyniki badań wody


Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417l zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).