slide

wodomierz

cmentarz

gmina

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Tylice: sieć - Szkoła Podstawowa i Stacja Uzdatniania Wody: wrzesień 2017r.

Wyniki badań wody

Wyniki badań wody

Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra z dnia 29 marcia 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U. Nr 61 poz. 417; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466)