slide

wodomierz

cmentarz

gmina

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Tylice: sieć - Szkoła Podstawowa i Stacja Uzdatniania Wody: wrzesień 2017r.

Wyniki badań wody

Wyniki badań wody

Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra z dnia 29 marcia 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U. Nr 61 poz. 417; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466)

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Skarlin, sieć - Szkoła Podstawowa i Hydrofornia: wrzesień 2017 r.

Wyniki badań wody

Wyniki badań wody


Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417l zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

 

Woda pobrana z wodociagu publicznego Nawra  hydrofornia oraz sieć - Nawra 19 i Stacja Uzdatniania Wody, wrzesień 2017r.

Wyniki badań wody

Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417l zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Mszanowo

Biuro ZUK: wrzesień 2017r.

Wyniki badań wody

Wyniki badań wody


Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417l zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Gwiździny

hydrofornia oraz sieć - Szkoła podstawowa: wrzesień 2017r.

Wyniki badań wody

Wyniki badań wody

Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417l zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

 

Woda pobrana z wodociągu publicznego Bagno 

sieć: Zespół Szkół w Jamielniku i Wodociagu Publicznego Bagno - studnia nr 1: wrzesień 2017r.

Wyniki badań wody 

Wyniki badań wody 


Woda w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417l zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466).